Văn bản theo lĩnh vực: Giáo dục

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Quyết định số 768/QĐ-BGDĐT 20/03/2022 Quyết định số 768/QĐ-BGDĐT ngày 21/03/2022 của Bộ GDĐT ban hành triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trong ngành Giáo dục đến năm 2025
2 Quyết định số 633/QĐ-BGDĐT 06/03/2022 Quyết định số 633/QĐ-BGDĐT ngày 7/03/2022 của Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong ngành Giáo dục đến năm 2025
3 Chỉ thị số 08/CT-TTg 31/05/2022 Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường của ngành Giáo dục
4 Quyết định số 987/QĐ-BGDĐT 16/04/2020 Quyết định số 987/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2020 của Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020- 2025
5 Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17&# 16/07/2017 Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
6 866_VP 28/05/2019 CV số 866_VP v/v triển khai công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai
7 4462/BGDĐT-QLCL 24/09/2017 Công văn 4462/BGDĐT-QLCL ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giáo dục - Đào tạo V/v tổ chức Kì thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy từ năm 2018
8 991/BGDĐT-QLCL 14/03/2018 Công văn 991/BGDĐT-QLCL ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018
9 899/BGDĐT-GDĐH 08/03/2018 Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018
10 07/2018/TT-BGDĐT 15/04/2018 Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy
11 04/2017/TT-BGDĐT 14/04/2018 Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
12 5886/QĐ-BGDĐT 27/12/2017 Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021
13 80/2017/NĐ-CP 04/09/2017 Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
14 tailieutuyentruyen 18/11/2017 Lịch sử Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11
15 1714/HD-SGD&ĐT 29/08/2017 Hướng dẫn Tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng nhân kỷ niệm 100 năm cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2017) của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre
16 2071/QĐ-BGDĐT 15/06/2017 Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đ/v giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018
17 3277/KH-UBND 19/07/2017 Kế hoạch 3277/KH-UBND ngày 20/7/2017 về Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018
18 1582/SGD-GDTrH 13/08/2017 Hướng dẫn 1582/SGD-GDTrH ngày 14/8/2017 v/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018
19 1508/TB-SGDĐT 01/08/2017 Thông báo số 1508/TB-SGDĐT ngày 02/8/2017 v/v thực hiện ý kiến chỉ đạo và kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT tại Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018
20 455/TB-BGDĐT 18/07/2017 Thông báo số 455/TB-BGDĐT ngày 19/7/2017 về Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2017
21 03-TT/TU 25/07/2017 Thông tri 03-TT/TU ngày 26/7/2017 của Tỉnh ủy Bến Tre về nhiệm vụ năm học 2017-2018
22 1309/SGD&ĐT-CTTT 02/07/2017 Công văn số 1309/SGD&ĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác chính trị, tư tưởng và quản lý cán bộ, giáo viên
23 1002/SGD&ĐT-GDTrH 23/05/2017 Công văn 1002/SGD&ĐT-GDTrH- Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017
24 1294/SGD&ĐT-CTTT 29/06/2017 Công văn 1294/SGD&ĐT-CTTT v/v tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) (có Đề cương tuyên truyền đính kèm)
25 1192/KH-SGD&ĐT 18/06/2017 Kế hoạch 1192/KH-SGD&ĐT- Thực hiện "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" năm 2017
26 1211/SGD&ĐT-CTTT 19/06/2017 Công văn 1211/SGD&ĐT-CTTT của Sở GD&ĐT v/v Tuyên truyền biên giới đất liền Việt Nam- Lào, Việt Nam-Campuchia (có Tài liệu tuyên truyền đính kèm)
27 985/SGD&ĐT-CTTT và 2035/BGDĐT-KH 21/05/2017 Công văn 985/SGD&ĐT-CTTT của Sở GD&ĐT và Công văn 2035/BGDĐT-KHCNMT- Hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2017
28 61/KH-THPT 04/05/2017 Kế hoạctriển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
29 55/KH-THPT 02/05/2017 Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2017
30 Số: 34 /KH-THPT 08/03/2017 Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2017
31 Số: 26 /KH-THPT 19/01/2017 Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay
32 Số: 22 /KH-THPT 12/02/2017 Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
33 Số: 21 /KH-THPT 12/02/2017 Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2017
34 Số: 29 /KH-BVSTBPN 27/02/2017 Kế hoạch hoạt động công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2017
35 138/KH-THPT 01/11/2016 Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống AIDS, ma túy, tệ nạn xã hội Trường THPT chuyên Bến Tre năm học 2016-2017
36 06/KH-THPT 28/12/2016 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA LÀNH MẠNH, XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CB-GV-NV-HS PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
37 tb 05/01/2017 Thông báo thời gian tập huấn xây dựng ma trận đề và câu hỏi trắc nghiệm khách quan
38 bcv 05/01/2017 Quyết định của Sở GD&ĐT Bến Tre về việc thành lập tổ báo cáo viên
39 chot 01/12/2016 tổng hợp câu hỏi ôn tập của các trường
40 2899 08/11/2016 công văn số 2899/SGD&ĐT-GDTrH V/v kiểm tra công tác triển khai xây dựng tài liệu ôn thi THPT Quốc gia năm 2017
41 2537 07/11/2016 công văn số 2537/SGD&ĐT-GDTrH V/v Triển khai bộ đề minh hoạ kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
42 bc 13/10/2016 mẫu báo cáo tổng kết các chuyên đề năm 2015-2016
43 KH/CHBT 02/10/2016 Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016-2017
44 2740/SGDĐT 03/10/2016 Phương án thi THPT Quốc gia năm 2017
45 07/KH 02/09/2016 Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATGT năm 2016
46 06/KH 02/09/2016 Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATGT giai đoạn 2016-2020
47 05/KH 01/09/2016 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1501-TTCP 08-2016
48 04/kh 02/09/2016 Kế hoạch thực hiện phòng- chống thuốc lá năm 2016
49 03/kh 02/09/2016 Kế hoạch thực hiện phòng- chống lạm dụng đồ uống có cồn giai đoạn 2016-2020
50 02/KH 02/09/2016 Kế hoạch thực hiện phòng- chống lạm dụng đồ uống có cồn năm 2016
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây