STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 11/CT-TTg 28/03/2017 Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình
52 Số 30/2017/NĐ-CP 20/03/2017 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
53 Số: 34 /KH-THPT 08/03/2017 Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2017
54 Số: 29 /KH-BVSTBPN 27/02/2017 Kế hoạch hoạt động công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2017
55 Số: 21 /KH-THPT 12/02/2017 Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2017
56 Số: 22 /KH-THPT 12/02/2017 Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
57 Số: 26 /KH-THPT 19/01/2017 Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay
58 bcv 05/01/2017 Quyết định của Sở GD&ĐT Bến Tre về việc thành lập tổ báo cáo viên.Đề nghị quý Thầy (Cô) xem và thực hiện.
59 tb 05/01/2017 thông báo thời gian tập huấn xây dựng ma trận đề và câu hỏi trắc nghiệm khách quan
60 06/KH-THPT 28/12/2016 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA LÀNH MẠNH, XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CB-GV-NV-HS PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
61 KẾT LUẬN SỐ 10-KL/TW 25/12/2016 KẾT LUẬN SỐ 10-KL/TW
62 chot 01/12/2016 tổng hợp câu hỏi ôn tập của các trường
63 2899 08/11/2016 công văn số 2899/SGD&ĐT-GDTrH ngày 8/11/2016 V/v kiểm tra công tác triển khai xây dựng tài liệu ôn thi THPT Quốc gia năm 2017
64 2537 07/11/2016 Công văn số 2537/SGD&ĐT-GDTrH ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Sở GD&ĐT về việc triển khai bộ đề minh hoạ kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
65 138/KH-THPT 01/11/2016 Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống AIDS, ma túy, tệ nạn xã hội Trường THPT chuyên Bến Tre năm học 2016-2017
66 bc 13/10/2016 mẫu báo cáo các chuyên đề năm
67 2740/SGDĐT 03/10/2016 Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
68 KH/CHBT 02/10/2016 Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016-2017
69 Só 27/CT-TTg 07/09/2016 Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
70 01/KHCN 02/09/2016 KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2016-2017
71 02/KH 02/09/2016 Kế hoạch thực hiện phòng- chống lạm dụng đồ uống có cồn năm 2016
72 03/kh 02/09/2016 Kế hoạch thực hiện phòng- chống lạm dụng đồ uống có cồn giai đoạn 2016-2020
73 04/kh 02/09/2016 Kế hoạch thực hiện phòng- chống thuốc lá năm 2016
74 06/KH 02/09/2016 Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATGT giai đoạn 2016-2020
75 07/KH 02/09/2016 Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATGT năm 2016
76 05/KH 01/09/2016 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1501-TTCP 08-2016
77 01/KH-THPTCh 31/08/2016 Kế hoạch chuyên môn năm học 2016-2017
78 KH 31/08/2016 Kế hoạch dự giờ của BGH
79 01HD 31/08/2016 Hướng dẫn thực hiện dạy học các môn học năm 2016-2017
80 KH/CHBT 31/08/2016 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9
81 25/CT-TTg 30/08/2016 Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.
82 001 29/08/2016 Hướng dẫn Thi HSG năm học 2016-2017 của Sở GD&ĐT Bến Tre
83 1028/QĐ-TTg 07/06/2016 Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020.
84 11-CT/TU 07/06/2016 Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 08/6/2016 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc phát huy giá trị truyền thống văn hóa và phát triển toàn diện con người Bến Tre
85 Số 05-CT/TW 14/05/2016 Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
86 56/2017/NĐ-CP 08/05/2016 Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em
87 Luật số 102/2016/QH13 04/04/2016 Luật trẻ em
88 130/CP 30/12/2015 Quyết định phê duyệt Chương trình 130/CP của Chính phủ giai đoạn 2016-2020 về "Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người"
89 2546/QĐ-TTg 30/12/2015 Quyết định 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020
90 13/2015/TT-BTP 28/09/2015 Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29/9/2015 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
91 82/2015/QH13 24/03/2015 Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 25/3/2015
92 Chỉ thị số 35-CT/TW 25/05/2014 Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”
93 14/2014/TT-BTP 14/05/2014 Thông tư số 14/2014/TT-BTP
94 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP 25/04/2014 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
95 Số: 215/QĐ-TTg 05/02/2014 Quyết định 215/QĐ-TTg ngày 06/02/2014 Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020
96 Luật số 42/2013/QH13 24/11/2013 Luật số 42/2013/QH13- Luật Tiếp công dân 2013
97 138/2013/NĐ-CP 21/10/2013 Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phát hành chính trong lĩnh vực giáo dục
98 15/2012/QH13 19/06/2012 Luật xử lý vi phạm hành chính (Luật số 15/2012/QH13)
99 24/2012/QH13 19/06/2012 Nghị quyết số 24/2012/QH13 về việc thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
100 Luật số 02/2011/QH13 10/11/2011 Luật Khiếu nại 2011
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây