STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1582/SGD-GDTrH 14/08/2017 Hướng dẫn 1582/SGD-GDTrH ngày 14/8/2017 v/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018
2 1494/CT-SGD&ĐT 02/08/2017 Chương trình 1494/CT-SGD&ĐT ngày 02/8/2017 về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1425 của UBND Tỉnh
3 1508/TB-SGDĐT 02/08/2017 Thông báo số 1508/TB-SGDĐT ngày 02/8/2017 v/v thực hiện ý kiến chỉ đạo và kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT tại Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018
4 03-TT/TU 26/07/2017 Thông tri 03-TT/TU ngày 26/7/2017 của Tỉnh ủy Bến Tre về nhiệm vụ năm học 2017-2018
5 3277/KH-UBND 20/07/2017 Kế hoạch 3277/KH-UBND ngày 20/7/2017 về Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018
6 455/TB-BGDĐT 19/07/2017 Thông báo số 455/TB-BGDĐT ngày 19/7/2017 về Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2017
7 1309/SGD&ĐT-CTTT 03/07/2017 Công văn số 1309/SGD&ĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác chính trị, tư tưởng và quản lý cán bộ, giáo viên
8 1294/SGD&ĐT-CTTT 30/06/2017 Công văn 1294/SGD&ĐT-CTTT v/v tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) (có Đề cương tuyên truyền đính kèm)
9 110-CV/BTGĐUK, 802-CV/BTGTU 21/06/2017 Công văn số 110-CV/BTGĐUK ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc triển khai Công văn số 802-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
10 1211/SGD&ĐT-CTTT 20/06/2017 Công văn 1211/SGD&ĐT-CTTT của Sở GD&ĐT v/v Tuyên truyền biên giới đất liền Việt Nam- Lào, Việt Nam-Campuchia (có Tài liệu tuyên truyền đính kèm)
11 1192/KH-SGD&ĐT 19/06/2017 Kế hoạch 1192/KH-SGD&ĐT- Thực hiện "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" năm 2017
12 2071/QĐ-BGDĐT 16/06/2017 Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đ/v giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018
13 1002/SGD&ĐT-GDTrH 24/05/2017 Công văn 1002/SGD&ĐT-GDTrH- Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017
14 985/SGD&ĐT-CTTT và 2035/BGDĐT-KH 22/05/2017 Công văn 985/SGD&ĐT-CTTT của Sở GD&ĐT và Công văn 2035/BGDĐT-KHCNMT- Hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2017
15 61/KH-THPT 05/05/2017 Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”trong nhà trường từ nay đến năm 2020
16 55/KH-THPT 03/05/2017 Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2017
17 Số 30/2017/NĐ-CP 21/03/2017 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
18 Số: 34 /KH-THPT 09/03/2017 Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2017
19 Số: 29 /KH-BVSTBPN 28/02/2017 Kế hoạch hoạt động công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2017
20 Số: 21 /KH-THPT 13/02/2017 Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2017
21 Số: 22 /KH-THPT 13/02/2017 Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
22 Số: 26 /KH-THPT 20/01/2017 Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay
23 bcv 06/01/2017 Quyết định của Sở GD&ĐT Bến Tre về việc thành lập tổ báo cáo viên.Đề nghị quý Thầy (Cô) xem và thực hiện.
24 tb 06/01/2017 thông báo thời gian tập huấn xây dựng ma trận đề và câu hỏi trắc nghiệm khách quan
25 06/KH-THPT 29/12/2016 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA LÀNH MẠNH, XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CB-GV-NV-HS PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
26 chot 02/12/2016 tổng hợp câu hỏi ôn tập của các trường
27 2899 09/11/2016 công văn số 2899/SGD&ĐT-GDTrH ngày 8/11/2016 V/v kiểm tra công tác triển khai xây dựng tài liệu ôn thi THPT Quốc gia năm 2017
28 2537 08/11/2016 Công văn số 2537/SGD&ĐT-GDTrH ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Sở GD&ĐT về việc triển khai bộ đề minh hoạ kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
29 138/KH-THPT 02/11/2016 Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống AIDS, ma túy, tệ nạn xã hội Trường THPT chuyên Bến Tre năm học 2016-2017
30 bc 14/10/2016 mẫu báo cáo các chuyên đề năm
31 2740/SGDĐT 04/10/2016 Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
32 KH/CHBT 03/10/2016 Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016-2017
33 Só 27/CT-TTg 08/09/2016 Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
34 01/KHCN 03/09/2016 KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2016-2017
35 02/KH 03/09/2016 Kế hoạch thực hiện phòng- chống lạm dụng đồ uống có cồn năm 2016
36 03/kh 03/09/2016 Kế hoạch thực hiện phòng- chống lạm dụng đồ uống có cồn giai đoạn 2016-2020
37 04/kh 03/09/2016 Kế hoạch thực hiện phòng- chống thuốc lá năm 2016
38 06/KH 03/09/2016 Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATGT giai đoạn 2016-2020
39 07/KH 03/09/2016 Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATGT năm 2016
40 05/KH 02/09/2016 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1501-TTCP 08-2016
41 01/KH-THPTCh 01/09/2016 Kế hoạch chuyên môn năm học 2016-2017
42 KH 01/09/2016 Kế hoạch dự giờ của BGH
43 01HD 01/09/2016 Hướng dẫn thực hiện dạy học các môn học năm 2016-2017
44 KH/CHBT 01/09/2016 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9
45 25/CT-TTg 31/08/2016 Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.
46 001 30/08/2016 Hướng dẫn Thi HSG năm học 2016-2017 của Sở GD&ĐT Bến Tre
47 Số 05-CT/TW 15/05/2016 Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
48 56/2017/NĐ-CP 09/05/2016 Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em
49 Luật số 102/2016/QH13 05/04/2016 Luật trẻ em
50 130/CP 31/12/2015 Quyết định phê duyệt Chương trình 130/CP của Chính phủ giai đoạn 2016-2020 về "Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người"
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây