Văn bản theo chủ đề: Nghị định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP 29/10/2020 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP
2 Nghị định 61/2018/NĐ-CP 22/04/2018 Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
3 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP 29/10/2020 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
4 Nghị định số 124/2020/NĐ–CP 18/10/2020 Nghị định số 124/2020/NĐ–CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
5 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 30/06/2019 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng
6 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP 25/04/2014 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
7 Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17&# 16/07/2017 Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017
8 68/2018/NĐ-CP 14/05/2018 Nghị định 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
9 138/2013/NĐ-CP 21/10/2013 Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phát hành chính trong lĩnh vực giáo dục
10 80/2017/NĐ-CP 04/09/2017 Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
11 56/2017/NĐ-CP 08/05/2016 Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em
12 Số 30/2017/NĐ-CP 20/03/2017 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây